Golden Tower

THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Địa điểm:
    Quận 1
  • TÌNH TRẠNG:
    Đã hoàn thành

Các tin khác

Tòa nhà Itower

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Cresent Mall

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chung cư Phú Mỹ Hưng

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chung cư Bình Khánh 2,200 căn

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẬN 1

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Nhà Thiếu Nhi Quận 3

Quaận 3, Tp. Hồ Chí Minh