Chung cư Bình Khánh

THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Địa điểm:
    Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  • TÌNH TRẠNG:
    Đã hoàn thành
  • NĂM THI CÔNG
    2019

Thông tin chi tiết

 

Các tin khác

Tòa nhà Itower

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Cresent Mall

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Golden Tower

Quận 1

Chung cư Phú Mỹ Hưng

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chung cư Bình Khánh 2,200 căn

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẬN 1

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh