Loading...
  • English
  • Tiếng Việt

Kiến trúc - Xây dựng

Trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, sản phẩm nhôm định hình của Sapa BTG (Vijalco) được sử dụng chủ yếu cho các sản phẩm sau:
- Cửa sổ bật nhôm
- Mặt Dựng Nhôm
- Cửa Bản Lề Sàn Nhôm
- Vách Ngăn và Mặt Dựng Nhôm
- Cửa Cuốn Nhôm
- Cửa Chớp Nhôm
- Cửa Sổ Lùa Nhôm
- Cửa Đi Nhôm

Mã SP:

Giá Bán:

  • Chia sẻ qua viber bài: Kiến trúc - Xây dựng
Trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, sản phẩm nhôm định hình của Sapa BTG (Vijalco) được sử dụng chủ yếu cho các sản phẩm sau:
- Cửa sổ bật nhôm
- Mặt Dựng Nhôm
- Cửa Bản Lề Sàn Nhôm
- Vách Ngăn và Mặt Dựng Nhôm
- Cửa Cuốn Nhôm
- Cửa Chớp Nhôm
- Cửa Sổ Lùa Nhôm
- Cửa Đi Nhôm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh mục Sản phẩm

Loading...

Sản phẩm hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

Sản phẩm liên quan