Loading...
  • English
  • Tiếng Việt

Kiến trúc - Xây dựng

Trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, sản phẩm nhôm định hình của Sapa BTG (Vijalco) được sử dụng chủ yếu cho các sản phẩm sau:
- Cửa sổ bật nhôm
- Mặt Dựng Nhôm
- Cửa Bản Lề Sàn Nhôm
- Vách Ngăn và Mặt Dựng Nhôm
- Cửa Cuốn Nhôm
- Cửa Chớp Nhôm
- Cửa Sổ Lùa Nhôm
- Cửa Đi Nhôm

Mã SP:

Giá Bán:

  • Chia sẻ qua viber bài: Kiến trúc - Xây dựng
Trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, sản phẩm nhôm định hình của Sapa BTG (Vijalco) được sử dụng chủ yếu cho các sản phẩm sau:
- Cửa sổ bật nhôm
- Mặt Dựng Nhôm
- Cửa Bản Lề Sàn Nhôm
- Vách Ngăn và Mặt Dựng Nhôm
- Cửa Cuốn Nhôm
- Cửa Chớp Nhôm
- Cửa Sổ Lùa Nhôm
- Cửa Đi Nhôm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh mục Sản phẩm

Loading...

Sản phẩm hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

Sản phẩm liên quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này