Loading...
  • English
  • Tiếng Việt

Trang Trí Nội - Ngoại thất

Trong lĩnh vực trang trí nội ngoại thất, sản phẩm nhôm định hình của Sapa BTG (Vijalco) được sử dụng chủ yếu cho các sản phẩm sau:
- Dù ngoài trời làm bằng nhôm
- Bàn ghê nhôm
- Cửa cuốn nhôm
- Tủ bếp nhôm
- Bo tủ khung nhôm

Mã SP:

Giá Bán:

  • Chia sẻ qua viber bài: Trang Trí Nội - Ngoại thất
Trong lĩnh vực trang trí nội ngoại thất, sản phẩm nhôm định hình của Sapa BTG (Vijalco) được sử dụng chủ yếu cho các sản phẩm sau:
- Dù ngoài trời làm bằng nhôm
- Bàn ghê nhôm
- Cửa cuốn nhôm
- Tủ bếp nhôm
- Bo tủ khung nhôm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh mục Sản phẩm

Loading...

Sản phẩm hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

Sản phẩm liên quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này