Loading...
  • English
  • Tiếng Việt

Trang Trí Nội - Ngoại thất

Trong lĩnh vực trang trí nội ngoại thất, sản phẩm nhôm định hình của Sapa BTG (Vijalco) được sử dụng chủ yếu cho các sản phẩm sau:
- Dù ngoài trời làm bằng nhôm
- Bàn ghê nhôm
- Cửa cuốn nhôm
- Tủ bếp nhôm
- Bo tủ khung nhôm

Mã SP:

Giá Bán:

  • Chia sẻ qua viber bài: Trang Trí Nội - Ngoại thất
Trong lĩnh vực trang trí nội ngoại thất, sản phẩm nhôm định hình của Sapa BTG (Vijalco) được sử dụng chủ yếu cho các sản phẩm sau:
- Dù ngoài trời làm bằng nhôm
- Bàn ghê nhôm
- Cửa cuốn nhôm
- Tủ bếp nhôm
- Bo tủ khung nhôm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh mục Sản phẩm

Loading...

Sản phẩm hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

Sản phẩm liên quan