Loading...
  • English
  • Tiếng Việt

Tiêu Dùng dân dụng

Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng dân dụng, sản phẩm nhôm định hình của Sapa BTG (Vijalco) được sử dụng chủ yếu cho các sản phẩm sau:
- Thang nhôm
- Bảng hiệu nhôm
- Mái che nhôm
- Đồ dùng gia đình bằng nhôm
- Khung vali và ba-lô nhôm

Mã SP:

Giá Bán:

  • Chia sẻ qua viber bài: Tiêu Dùng dân dụng
Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng dân dụng, sản phẩm nhôm định hình của Sapa BTG (Vijalco) được sử dụng chủ yếu cho các sản phẩm sau:
- Thang nhôm
- Bảng hiệu nhôm
- Mái che nhôm
- Đồ dùng gia đình bằng nhôm
- Khung vali và ba-lô nhôm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh mục Sản phẩm

Loading...

Sản phẩm hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

Sản phẩm liên quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này