GIẢI PHÁP NHÔM BỀN VỮNG CHO ỨNG DỤNG ĐA DẠNG
Giới thiệu
Since 1996

Công ty TNHH Nhôm Định Hình Sapa Bến Thành (Sapa BTG)

Sapa BTG chuyên phát triển, sản xuất, cung cấp giải pháp nhôm định hình cho hầu hết các lĩnh vực, với ứng dụng rất đa dạng, phục vụ cho lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, trang trí nội ngoại thất, công nghiệp, điện, điện tử, hàng hải, vận tải và năng lượng, v.v.